สแกนเลย

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วย QR code

เปิดแอป LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน
และเลือก “รหัส QR” จากนั้นสแกนรหัส QR